bostader-stockholm.se: Bostad i Prästgatan

Bostad i Prästgatan

Prästgatan löper parallellt med Västerlånggatan och slutar på Järntorget där de två parallella gatorna ansluter med Österlånggatan. År 1885 bestämdes Prästgatans namn, till just Prästgatan, men redan 1586 omnämns gatan som Prästegathen efter de bostäder för stadens capellaner. De fyra små husen som kaplanerna bodde i revs 1708. Då uppfördes den ännu kvarstående prästbostaden. I anslutning till Prästgatan ligger Tyska Kyrkan, en av Sveriges fem icke-territoriella församlingar. Kyrkan följer Svenska kyrkans vanliga gudstjänstordning, men de flesta gudstjänster hålls på tyska.

Icon CO2 neutral website English transparent.png